IIA Library  

Treatise on thermodynamics

Planck, Max

Treatise on thermodynamics Max Planck - 3rd ed. - New York Dover Publications 1945 - xiv, 297p.


Entropy
NASA thesaurus
Thermodynamics

536.7 / PLA

Powered by Koha